Tarieven

Contributie
(per maand)
Inschrijfgeld
(eenmalig)
Bondscontributie
(per kwartaal)
Gymnastiek Recreatief
t/m 15 jaar 13,25 1,75 5,35
16 jaar e.o 16,25 2,50 6,55
Springgroep
t/m 15 jaar 13,25 1,75 5,35
16 jaar e.o 22,25 2,50 6,55
jong talent (1 lesuur) 13,25 1,75 5,35
Turnselektie ‘Jong talent’
(2 lesuren)
20,25 1,75 5,35
Turnselektie * 47,25<>72,25 1,75 5,35

De te betalen contributie is afhankelijk van het aantal lessen die gevolgd worden.

Bij opzegging van het lidmaatschap moet een opzegtermijn van 2 maanden + einde maand in acht worden genomen. Uitsluitend opzegging per email of brief wordt geaccepteerd bij de secretaris of penningmeester.

Betaling contributies:

  • maandelijks; contributie t.b.v. de vereniging (laatste week van de maand)

  • kwartaal; bondscontributie t.b.v. de K.N.G.U. (laatste week van de 1e maand van het  kwartaal)

Mochten er wijzigingen optreden in uw gegevens, geef dit dan spoedig door aan onze penningmeester.