Tarieven

Contributie
(per maand)
Inschrijfgeld
(eenmalig)
Bondscontributie
(per kwartaal)
Gymnastiek Recreatief
t/m 15 jaar 13,80 1,75 5,50
16 jaar e.o 16,90 2,50 6,75
Turnselektie ‘Jong talent’
(2 lesuren)
20,80 1,75 5,50
Turnselektie *  47,80<>72,80  1,75 5,50
 Springen Recreatief
t/m 15 jaar  13,80  1,75 5,50
16 jaar e.o  16,90  2,50 6,75
Springen jong talent (1 lesuur) 13,80 1,75 5,50
Springen selectie * 20,80<>33,30 1,75 5,50
Meer bewegen voor Ouderen (1 uur)** 13,75 2,50 6,75
Meer bewegen voor Ouderen (1,5 uur)** 17,75 2,50 6,75

De te betalen contributie is afhankelijk van het aantal trainingsuren per week.
** Dit bedrag is nog verlaagd tarief, wordt in mei 2019 verhoogd naar vol tarief.

Bij opzegging van het lidmaatschap moet een opzegtermijn van 2 maanden + einde maand in acht worden genomen. Uitsluitend opzegging per email of brief wordt geaccepteerd bij de secretaris of penningmeester (penningmeester@gvwierden.nl).

Betaling contributies:

  • maandelijks; contributie t.b.v. de vereniging (laatste week van de maand)
  • kwartaal; bondscontributie t.b.v. de K.N.G.U. (laatste week van de 1e maand van het  kwartaal)

Mochten er wijzigingen optreden in uw gegevens, geef dit dan spoedig door aan onze penningmeester (penningmeester@gvwierden.nl).